ul. Partyzancka 20
21-007 Mełgiew
 
W związku z zamiarem ubiegania się przez firmę Piekarnia GRELA spółka jawna Mariusz, Tomasz Grela o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” zapraszamy do składania ofert na dostawę innowacyjnej technologii produkcji prozdrowotnego pieczywa. Szczegóły postępowania ofertowego przedstawione są w zapytaniu ofertowym.
 
Zapytanie ofertowe z dnia 08.07.2016 [pobierz PDF]